Curriculum vitae

Naam:        Ralph A. Vroeijenstijn
Geboren:       01-04-1975 te Wageningen
Nationaliteit:      Nederlandse
Burgerlijke staat:      Ongehuwd
Geslacht:          Man

Diploma's:
1992:     Mavo D
1997:     MTS Bouwkunde (doorstroom, richting vormgeving)
1999:     Propedeuse aan de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht
2002:     Architectonische vormgeving, richting Stedelijk interieur HKU

De laatste twee jaar van mijn studie ben ik werkzaam geweest als student assistent in het computer lokaal van de afdeling architectonische vormgeving en ben ik in het bezit van een rijbewijs (B).

Werkervaring:

Vanaf 2013 tot en met heden:
Werkzaam als ontwerper, tekenaar en 3D visualisator.

Vanaf mei 2011 tot en met 2012:
werkzaam als freelancer ontwerper/tekenaar/3D-visualisator;
De werkzaamheden bestonden uit het ontwerpen, tekenen, uitwerken en 3D visualiseren van bouw- en stedenbouwkundige projecten en ruimtelijk onderzoek.

Vanaf mei 2009 tot mei 2011:
Fulltime werkzaam bij het Ingenieurs Bureau Den Haag (IBDH)(Website); afd. landschapsarchitectuur als tekenaar/ontwerper. De werkzaamheden bestonden uit het ontwerpen, tekenen en verder (technisch) uitwerken van inrichtingsplannen (ip's) met behulp van Microstation, het maken van 2D/3D presentatie-tekeningen en boekjes, toelichtingskaartjes, bezonningsdiagrammen en het scannen en bewerken van schetsen. Referentie; hoofd landschapsarchitectuur Albert Koolma (06-52418688) en landschapsarchitect/(hoofd-)ontwerper Klaas Hilverda.

Ik heb onder andere gewerkt aan de volgende projecten:
* Het gemeentelijk industrie terrein (GIT); toekomstige profielen (SO/VO).
* Het Koningin Juliana Plein; bewerken van schetsen en het maken van een boekje (SO).
* Laan van Eik en Duinen; inrichtingsplan van een parkeerplaats.
* Leyweg stadsdeelkantoor; profielen en inrichtingsplan (VO/DO).
* Marlot Reigersbergen; inrichtingsplan (DO)
* Oranje Buitensingel/Zwarteweg; inrichtingsplan (VO/DO) en tevens een 3D visualisatie van een uithang-    verlichtings-armatuur.
* Scheveningse boulevard; inrichtingsplan (DO)
* Scheveningseslag; inrichtingsplan (VO/DO)
* Plein; inrichtingsplan (VO/DO)
*Wijnhaven/Turfmarkt; inrichtingsplannen (van verschillende toekomstige fase's i.v.m. de bouw van enkele    ministeries en de herinrichting van de Turfmarkt).
* Ypenburg winkelcentrum; inrichtingsplan (DO).
* Zwedenburg; inrichtingsplan (SO/VO/DO).
* Toekomstige Franse ambassade; inrichtingsplan (SO/VO).
* Begraafplaats Ockenburgh; inrichtingsplan (SO/VO).
* Fakonahof; 3D visualisatie van een inrichtingsplan.

Juli 2006 tot april 2009:
Fulltime werkzaam bij DS + V (Website); afd. stedelijke vernieuwing te Rotterdam als stedenbouwkundig tekenaar/assistent ontwerper. De werkzaamheden bestonden uit het maken van stedenbouwkundig tekenwerk zoals inrichtingsplannen (ip's), stedenbouwkundige matenplannen (smp's), stadvisies, bestemmingsplannen, profielen, bezonningsdiagrammen en 3D visualisaties van inrichtingsplannen en stedenbouwkundige studies. Referentie; afdelingshoofd stadsdeel Oost Ruud de Reus.

Vanaf augustus 2005 tot juli 2006:
Werkzaam als freelance ontwerper/tekenaar/3D-visualisator:

2005:
Vanaf januari tot juli veertig uur per week werkzaam bij DS + V (Website); stadsdeel Oost, afd. stedelijke vernieuwing) te Rotterdam. De werkzaamheden bestonden uit het maken van stedenbouwkundig tekenwerk, stedelijk interieur ontwerp en visualisaties van inrichtingsplannen. O.a. 2 nieuwe metrostations met plein, geluidswallen, parkeerplaatsen, bestemmings- en verkavelingplannen. Referentie; afdelingshoofd stadsdeel Oost Harry Jaarsma.

2004:
Vanaf juni tot en met december veertig uur per week werkzaam geweest bij Amer Adviseurs BV (Website) te Amersfoort. De werkzaamheden bestonden uit het tekenen van bestemmingsplannen (binnen/buiten gebied), profielen, ontwikkelingskaarten, toelichtingskaarten, fotobewerking, aanvulling van de cel bibliotheek en referentie beelden en inventarisaties. Referentie; planoloog Henk Veldhuis 033-4621623.

2003:
* Kleurplan van een tot woning verbouwd kantorencomplex in opdracht van een bewonerscommissie te Den    Haag.
* Fotobewerking voor een interactieve cd-rom van stoel onderdelen in opdracht van Fransjan Wind    (multimedia ontwerper).
* 3D visualisatie van een te bouwen tennis-clubhuis te Pijnacker en het maken van tekenwerk van 2 kleine    woningen met bijbehorende 3D beelden in opdracht van Henny Boesten van Vliet, architect te Pijnacker.

2002-2003:
gewerkt bij de van Ockenburg groep te Den Haag (Website). De werkzaamheden bestonden uit het uitzoeken en tekenen van bouwkundige details voor verschillende projecten (o.a. woningen en een garage).

2001/2002:
3,5 maand stage bij het stedenbouwkundig en landschaparchitecten bureau CH & partners te Den Haag, tegenwoordig Rijnboutt (Website). Werkzaamheden: inventariseren en analyseren van "moeilijke" Nederlandse pleinen, tevens het tekenwerk (locatie, intern/extern, gedetailleerde plattegrond en de bijbehorende doorsneden). De aanleiding voor dit onderzoek naar Nederlandse pleinen betreft een publicatie in boekvorm over Nederlandse pleinen waar verschillende bureaus en andere instellingen zoals de HKU een hoofdstuk van hebben gemaakt. Samen met de heer Hermans (stedenbouwkundige/docent aan de TU-Delft) heb ik gewerkt aan het hoofdstuk wat zal ingaan op de stedenbouwkundige aspecten van het plein en met name pleinen die niet "optimaal" functioneren. Verder heb ik op dit bureau aan verschillende lopende projecten gewerkt. Dit betrof zowel stedenbouwkundige als landschappelijke opgaven.

2000/2001:
In de zomervakantie bij Anke Colijn (Website), architect bna te Utrecht als freelancer gewerkt. Werkzaamheden: vanwege de fusie tussen Anke Colijn en Ernst Feekes heb ik voorbereidend werk gedaan (voor de aannemer) vanwege de geplande verbouwing en soms wat haastklussen zoals tekenwerk en gegevens in computers invoeren.

1999/2000:
Mijn eigen Rasart tekenbureau opgericht om als freelancer te kunnen werken. In de zomervakantie voor Ernst Feekes (Linkedin), architect bna te Den Haag als freelancer gewerkt. Werkzaamheden: technisch- en bouwkundig tekenwerk (principe details) van een redelijk groot woningbouwproject met ook een utiliteitsgebouw (school)

1996/1997:
6 maanden stage bij INBO, Stedenbouwkundigen te Woudenberg (Website). Werkzaamheden: presentatie tekeningen, maquettes, ruimtegebruik studies met planologische gegevens, neuferd en bijvoorbeeld mens en maat. En ik heb parallel aan het ontwerpen gewerkt, waarvan sommige ideeen overgenomen werden in de projecten.

1996:
6 maanden stage bij Huub van der Zee, Architect hbo/bna te Houten (Website). Werkzaamheden: technisch- en bouwkundig tekenwerk, bestekken schrijven, vergunning aanvragen en begrotingen maken van voornamelijk kleine woningbouw projecten (aan, uit- en verbouw).

Kennis van computer software:

Autocad ;
3D studio Max;
Revit;
Micro Station;
Sketch-Up;
Poser;
Photoshop;
Image Ready;
After effects;
Illustrator;
InDesign;
Director;
Flash;
Premiere;
Word/Word-perfect;
Excel;
Reason;
Sound Forge;
Ableton Live;
Unity;
Unreal;
TwinMotion;
V-Ray;
Mental Ray;
RebusFarm;

Voorbeelden van Projecten

Korte Raarberg 42 te Meerssen

2D en 3D visualisatie van de Korte Raarberg 42 te Meerssen i.o.v. de familie Breepoel/Vernooij

Ontwerp Keuken

i.o.v. familie Folfas

3D Visualisatie

Afstudeerproject van Patrycja Niemiec Master Interieur Krakow Polen

Housing in Poland

3D Visualisatie van twee Woningen in Polen

Scheveningseslag

Inrichtingsplan Scheveningseslag, ontwerp IBDH

De MetaMorph

Overzichtstekening van het afstudeerproject de Metamorph; een multifunctioneel zit/staan object

Contact

Heeft u vragen of wilt u graag in contact komen met Ralph Vroeijenstijn stuur dan een Email naar info@rasart.nl en ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op.

 • Address

  Gaasterland 114
  3524CC Utrecht
  Nederland
 • Phone

  0031-616136669
 • Email

  info@rasart.nl